Atlas Copco använder mandat för återköp och försäljning av egna aktier

28 apr 2009

Stockholm den 28 april 2009: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att köpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten täcker återköp av maximalt 5 570 000 A-aktier samt försäljning av maximalt 1 445 000 B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Köp och försäljning av aktier får endast göras till ett pris per aktie som ligger inom det registrerade kursintervallet vid varje givet tillfälle.

Syftet med återköp är att kunna uppfylla åtaganden för 2009 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Syftet med försäljning är att kunna uppfylla åtaganden för 2006 och 2007 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalsituationen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 229 613 104 varav 839 394 096 A-aktier och 390 219 008 B-aktier. Bolaget innehar 11 275 000 A-aktier samt 2 428 400 B-aktier.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.