Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco: Rapport för första kvartalet 2009

27 apr 2009

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)


Global ekonomisk kris drabbade efterfrågan på utrustning


• Organisk orderingång minskade 33%.


- 37% minskning inklusive annulleringar inom gruvsegmentet.


- Stabil efterfrågan på eftermarknadsprodukter och service.


• Intäkterna sjönk 3% till MSEK 16 577 (17 122), organisk nedgång 17%.


• Rörelseresultat på MSEK 2 172 (3 248), en marginal på 13.1% (19.0).


- Inkluderar kostnader för personalminskningar på MSEK 230, justerad rörelsemarginal 14.5%.


- Positiv valutaeffekt på netto MSEK 500 jämfört med föregående år.


• Resultat före skatt uppgick till MSEK 1 794 (3 026).


• Periodens resultat var MSEK 1 378 (2 376).


• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.13 (1.94).


• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 2 851 (900).


Marknadsutsikter på kort sikt

Den ekonomiska situationen gör fortfarande marknadsutsikterna mycket osäkra. Efterfrågan väntas dock vara fortsatt svag i de flesta industrier och regioner och ligga kvar på nuvarande nivå.


För ytterligare information kontakta:

Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer


Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290


ir@se.atlascopco.comDaniel Frykholm, Presschef


Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060


media@se.atlascopco.comInformationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.