Gunnar Brock kommenterar Atlas Copcos första kvartal

27 apr 2009

Stockholm den 27 april 2009: Effekten av den globala ekonomiska krisen ledde till en minskning av intäkter och vinst för Atlas Copco under det första kvartalet. Åtgärder för att minska kapacitet och kostnader genomfördes i hög takt under perioden.

Intäkterna under det första kvartalet minskade 3% till MSEK 16 577, med stöd från valutaeffekter. Den organiska nedgången var 17%. Orderingången föll 33% organiskt. Rörelseresultatet var MSEK 2 172 (3 248). Exklusive kostnader för personalminskningar om MSEK 230 motsvarar vinsten en rörelsemarginal på 14.5% (18.9).

”Vår lönsamhet är fortfarande mycket god, med tanke på den skarpa nedgången i försäljning, de höga kostnaderna för personalminskningar och underabsorption vid de flesta av våra fabriker. Detta demonstrerar motståndskraften som vår affärsmodell ger,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco.

Sedan oktober 2008 har stora insatser genomförts för att anpassa kapacitet och kostnader till nuvarande låga efterfrågenivå. Under dessa sex månader har 3 800 anställda lämnat koncernen, och arbetsstyrkan kommer sannolikt att minska med ytterligare 1 200 under de kommande kvartalen. Detta kommer att ge en årlig besparing på mer än MSEK 2 000.

”Även om försäljningen av utrustning har fallit betydligt är vi nöjda med att ha kunnat bibehålla en bra prisnivå. Dessutom står verksamheten på eftermarknaden emot nedgången mycket väl,” säger Gunnar Brock.

Den ekonomiska situationen gör fortfarande marknadsutsikterna mycket osäkra. Efterfrågan väntas dock vara fortsatt svag i de flesta industrier och regioner och ligga kvar på nuvarande nivå.

”I dessa svåra tider är det särskilt viktigt att vi koncentrerar oss på eftermarknaden och fortsätter investera i forskning och utveckling. Vår finansiella styrka låter oss fokusera på detta och kommer att hjälpa oss gå ännu starkare ur denna kris,” säger Gunnar Brock.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.