Atlas Copco och ITT samarbetar kring energibesparande lösningar för rening av avloppsvatten

8 apr 2009

Stockholm den 8 april 2009: Atlas Copco och ITT Corporation (NYSE: ITT) meddelade idag att de har bildat en global strategisk allians kring lösningar som kan ge stora energibesparingar vid kommunala avloppsreningsverk. Energieffektiva blåsmaskiner från Atlas Copcos division Oil-free Air erbjuds tillsammans med ITT:s utrustning för luftning och omrörning, vilket kan minska energikostnaderna i den biologiska reningen med i genomsnitt 40%.

”Vi väntar oss att det här samarbetet ska driva försäljningen för båda bolagen och generera betydande besparingar för våra gemensamma kunder, kommunerna,” säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. ”Kunderna får ITT:s världsledande expertis inom hantering av avloppsvatten vid reningsverk, såväl som vetskapen att deras anläggningar är maximalt energieffektiva.”

ITT Water & Wastewater har fastställt att cirka 55% av energikostnaderna vid reningsverk kommer från luftningen i den biologiska reningen. Detta ledde fram till beslutet att samarbeta med en tillverkare av blåsmaskiner som fokuserar på energieffektivitet i produkternas grundläggande design. Avtalet tecknades mellan Atlas Copco Airpower n.v. och ITT Water & Wastewater AB.

”Genom att gå samman med Atlas Copco på den här marknaden kan vi nu erbjuda våra kommunala kunder en mer komplett lösning för att minska deras energiförbrukning,” säger Jan Pedersen, marknadschef på ITT Water & Wastewater. John Williamson, bolagets VD, förklarar vidare: ”Atlas Copco var ett självklart val tack vare deras effektiva blåsmaskiner i produktserierna ZB och ZS+. Atlas Copco har även en global organisation som kan matcha ITT:s världsomspännande nätverk för snabb och pålitlig service i omkring 140 länder.”

Det gemensamma initiativet har redan påbörjats i Europa och fortsätter nu i Nordamerika, Asien samt i Mellanöstern/Afrika. Världsmarknaden för luftningsteknik kopplat med energieffektiva blåsmaskiner anses vara mycket stor.

Atlas Copco kommer även, med sina kunskaper om styrning av blåsmaskiner, att stödja ITT Water & Wastewater med besiktningar av anläggningar för ytterligare förbättringar av effektiviteten i anläggningarna och den installerade utrustningen.

För redaktionerna:
De energibesparingar som kan uppnås av kommunala verksamheter beskrivs ytterligare i videon Waste Water Treatment Plant in Beauvais (France)
För bilder, gå till http://www.atlascopco.com/photo
För mer information om ITT Corporation, gå till http://www.itt.com
För mer information om ITT Water & Wastewater, gå till http://www.ittwww.com

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.