Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats

26 mar 2009

Stockholm den 26 mars 2009: Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats på Gruppens hemsida. Dokumentet inkluderar även Atlas Copcos hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos hemsida: www.atlascopco.com/ir.

Distributionen av den tryckta versionen påbörjas idag.


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060