Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco slutför förvärv av Aggrekos europeiska verksamhet för kompressoruthyrning

10 mar 2009

Stockholm den 10 mars 2009: Atlas Copco slutförde den 1 mars de återstående delarna i förvärvet av Aggreko plc:s europeiska verksamhet för uthyrning av oljefria kompressorer.

Den köpta verksamheten hade intäkter under 2008 på cirka MEUR 10 (MSEK 110) och 21 anställda. Omkring hälften av tillgångarna som förvärvats konsoliderades per den 20 november 2008. Förvärvet av övriga delar har nu godkänts av alla relevanta konkurrensmyndigheter.

Den förvärvade verksamheten har integrerats i Atlas Copco-divisionen Specialty Rentals hyresflotta. Som köpare av tillgångarna står olika Atlas Copco-bolag i Europa.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.