Atlas Copco stärker fokus på varumärket Chicago Pneumatic

13 feb 2009

Stockholm den 13 februari 2009: Atlas Copcos affärsområde Industriteknik har beslutat slå samman sina divisioner Chicago Pneumatic Vehicle Service och Chicago Pneumatic Industrial. Omorganisationen, som skapar stora fördelar för kunderna, följer på andra åtgärder inom Gruppen för att dra större nytta globalt av det starka varumärket Chicago Pneumatic.

Resurser inom tillverkning, logistik och inköp från båda divisionerna kommer att slås samman inom divisionen Tooltec. Marknadsresurserna kommer att slås samman i den nya organisationen, med målet att stärka Chicago Pneumatic på alla dess marknader. Organisationsförändringen gäller från den 1 mars 2009 och kommer att ge stora synergier, särskilt inom produktutveckling och administration.

”Genom att bilda en fokuserad organisation blir Chicago Pneumatic starkare och kan mer effektivt serva kunder inom fordonsservice, lätt industri samt på marknaden för underhåll och reparationer,” säger Mats Rahmström, affärsområdeschef. ”Förändringen kommer att stärka vår försäljningsorganisation och hjälpa oss nå en marknadsledande position i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.”

Under 2008 blev Chicago Pneumatic det andra varumärket inom Gruppen som används globalt av alla affärsområden. Det kompletterar Atlas Copcos eget varumärke inom utvalda marknadssegment för att nå fler kunder. Chicago Pneumatic-verktyg lanserades för byggindustrin, såväl som kompressorer utformade kring varumärkets egenskaper; hög prestanda och hållbarhet. Dessutom öppnade Gruppen försäljningskontor för Chicago Pneumatic i Ryssland, Centraleuropa, Afrika och Asien.

För ytterligare information kontakta:
Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik
08 743 9350 eller 070 899 9350
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.