Gunnar Brock kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal

2 feb 2009

Stockholm den 2 februari 2009: Atlas Copco redovisade idag ökade intäkter för det fjärde kvartalet, medan den globala ekonomiska nedgången ledde till en kraftig minskning i orderingång. Åtgärder för att minska kapacitet och kostnader utfördes under kvartalet.

Intäkterna ökade under fjärde kvartalet med 12% till MSEK 19 731, med en organisk tillväxt på 3%. Orderingången föll organiskt med 19%. Rörelseresultatet nådde MSEK 3 288 (3 361), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16.7% (19.2%). Exklusive kostnader för personalminskningar om MSEK 258 var vinsten MSEK 3 546, eller 18.0%.

”Sammantaget är vi nöjda med vårt resultat under kvartalet. Vi har agerat snabbt och kraftfullt med att anpassa oss till den hastiga och betydande nedgången i efterfrågan, särskilt inom gruvindustrin,” säger VD och koncernchef Gunnar Brock. ”Våra bolag har redan uppnått mycket och deras arbete kommer att fortsätta under 2009.”

Under kvartalet minskades personalstyrkan med omkring 1 350 personer, inom alla tre affärsområden, och andra besparingsåtgärder inleddes också.

”Den nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikterna mycket osäkra men efterfrågan väntas vara fortsatt mycket svag på kort sikt i de flesta industrier och regioner,” säger Gunnar Brock. ”De statliga stimulanspaket som nyligen introducerats, främst med infrastrukturprojekt som mål, väntas ge stöd åt efterfrågan för bygg- och anläggningsutrustning.”

Atlas Copco förväntar sig fortsatt tillväxt i efterfrågan på service, reservdelar och förbrukningsvaror. Alla affärsområden noterade tillväxt på eftermarknaden under fjärde kvartalet.

Atlas Copco ABs styrelse föreslår till årsstämman en oförändrad utdelning till aktieägarna om SEK 3.00 per aktie, vilket motsvarar 36% av vinsten per aktie (49%).

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 136 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2008 hade Atlas Copco 34 000 anställda och en omsättning på 74 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.