Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2008

2 feb 2009

Tuff avslutning på rekordår

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)
• Organisk orderingång minskade 19% till följd av ett kraftigt fall i efterfrågan världen över.      


 -27% minskning inklusive annulleringar, främst inom gruvsegmentet.


 - Fortsatt tillväxt för eftermarknaden i alla affärsområden.


• Intäkterna steg 12% till MSEK 19 731 (17 549), organisk tillväxt 3%.


• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 3 288 (3 361).


   - Kraftiga åtgärder för att minska kapacitet och kostnader; MSEK 258 i kostnader för personalminskningar bokade under kvartalet.


   - Justerad rörelsemarginal 18.0% (19.3).


   - MSEK 350 i positiv valutaeffekt jämfört med föregående år.


• Resultat före skatt var MSEK 3 508 (2 134).


   - Innefattar skattefri realisationsvinst om MSEK 939.


• Periodens resultat uppgick till MSEK 2 919 (1 376).


• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.39 (1.12).


• Operativt kassaflöde var MSEK 2 401 (926).


• Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3.00 per aktie.Marknadsutsikter på kort sikt

Den nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikterna mycket osäkra men efterfrågan väntas vara fortsatt mycket svag i de flesta industrier och regioner.

Åtgärder för att anpassa kapacitet och kostnader

Det fjärde kvartalets åtgärder för att justera kapacitet och kostnader till det snabbt försämrade affärsklimatet resulterade i en personalminskning med totalt cirka 1 350 och MSEK 258 i kostnader. Ytterligare neddragningar som påverkar mer än 3 000 personer globalt kommer att genomföras. Kostnader för dessa personalminskningar förväntas uppgå till cirka MSEK 400 som till största delen kommer att påverka första kvartalet 2009. Totalt väntas minskningarna i arbetsstyrkan ge upphov till omkring MSEK 2 000 i årliga besparingar.


Analytiker

Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer


Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290


ir@se.atlascopco.com


Media

Daniel Frykholm, Presschef


Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060


media@se.atlascopco.com


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.