Ronnie Leten Atlas Copcos nästa VD och koncernchef

20 jan 2009

Stockholm den 20 januari 2009: Styrelsen för Atlas Copco AB har utnämnt Ronnie Leten till ny VD och koncernchef för Atlas Copco AB från den 1 juni 2009. Han efterträder Gunnar Brock som önskar lämna sin position efter att framgångsrikt ha drivit Atlas Copco under sju år.

“Ronnie Leten har en bred industriell erfarenhet och har visat god förmåga att leda stor industriverksamhet i sin position som chef för affärsområdet Kompressorteknik,” säger Sune Carlsson, ordförande för Atlas Copco AB:s styrelse. ”Vi är övertygade om att Ronnie är väl lämpad att ta vara på Atlas Copcos möjligheter och att fortsätta utveckla Gruppen.”
Mellan 1985 och 1999 arbetade Ronnie Leten på olika positioner inom affärsområdet Kompressorteknik med IT, logistiksystem, inköp, distribution och tillverkning. 1999 blev han chef för divisionen Airtec och 2001 chef för divisionen Industrial Air. Ronnie Leten har varit chef för affärsområdet Kompressorteknik sedan 2006.
Ronnie Leten är belgisk medborgare, född 1956. Han har en civilekonomexamen från universitetet i Hasselt, Belgien.
“Under de sju år som Gunnar Brock har varit på Atlas Copco har Gruppen genomgått stora förändringar och samtidigt uppnått en mycket hög tillväxt och lönsamhet. Vi är tacksamma för de resultat som han har åstadkommit och är samtidigt glada över att ha rekryterat hans ersättare inom företaget,” säger Sune Carlsson.
Gunnar Brock lämnar styrelsen för Atlas Copco AB vid årsstämman i april. Atlas Copcos valberedning kommer att föreslå att Ronnie Leten ersätter Gunnar Brock i styrelsen vid årsstämman.
Ronnie Leten kommer att bli den andra icke-svensken att leda Atlas Copco från huvudkontoret i Nacka och den elfte VD och koncernchefen sedan företaget grundades 1873.

En presskonferens kommer att hållas klockan 11.00. Se separat pressmeddelande för detaljer. På www.atlascopco.com/photo finns foton på Ronnie Leten.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.