Atlas Copcos presentation av kvartalsrapport den 2 februari

19 jan 2009

Stockholm den 19 januari 2009: Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet publiceras måndagen den 2 februari cirka kl 12.00. En kombinerad presentation och telefonkonferens, på engelska, hålls kl 14.30.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.

Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan via e-post till [email protected] senast den 29 januari. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in påKodReprisnummerRepriskod
+44 (0)20 7138 08251664196+44 (0)20 7806 19701664196#

 Reprisen finns tillgänglig i två dagar.


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: [email protected]