Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copcos presentation av kvartalsrapport den 2 februari

19 jan 2009

Stockholm den 19 januari 2009: Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet publiceras måndagen den 2 februari cirka kl 12.00. En kombinerad presentation och telefonkonferens, på engelska, hålls kl 14.30.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan via e-post till ir@se.atlascopco.com senast den 29 januari. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in påKodReprisnummerRepriskod
+44 (0)20 7138 08251664196+44 (0)20 7806 19701664196#


 Reprisen finns tillgänglig i två dagar.Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


För ytterligare information kontakta:

Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer


08 743 8290 eller 070 497 8290


e-post: ir@se.atlascopco.com