Atlas Copcos kapitalmarknadsdag - påminnelse

10 sep 2008

Stockholm den 10 september 2008: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 2 december 2008 i Stockholm. Det går nu att registrera sig på vår hemsida.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och alla dess verksamheter. Dagen hålls i centrala Stockholm.Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik, Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik samt Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik.Programmet startar med en buffélunch kl 12 och avslutas med en middag på kvällen. Anmälan sker senast den 17 november på www.atlascopco.com/CMD2008 där du även hittar ytterligare information.


För ytterligare information kontakta:

Camilla Gustavsson, Samordnare Investerarrelationer


08 743 8291 eller 070 149 8291


e-mail: ir@se.atlascopco.com


Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.