Atlas Copco tecknar ett globalt avtal för distribution av förbrukningsvaror för berg- och jordförstärkning

22 aug 2008

Stockholm den 22 augusti 2008: Atlas Copco har undertecknat ett globalt samarbetsavtal med Minova International, en del av Orico-koncernen som är verksam inom berg- och jordförstärkning. Avtalet gäller produkter inom berg- och jordförstärkning samt geoteknik för gruv-, tunnel- och anläggningsmarknaderna.

Genom avtalet kommer Minovas kunder att få tillgång till Atlas Copcos bergbultningsprodukter. Atlas Copcos kunder kommer att erbjudas Minovas omfattande sortiment av bergbultar, plast- och cementingjutna bultar, samt relaterade produkter. Atlas Copcos kunder inom gruv- och anläggningsmarknaderna kommer nu att få tillgång till världens mest omfattande sortiment av berg- och jordförstärkningsprodukter.

”Det här avtalet kommer att vara till stor nytta för våra kunder och jag är säker på att det kombinerade erbjudandet av geotekniska produkter kommer att ge våra kunder ett fullödigt sortiment från samma försäljningsställe”, säger Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik.

För mer information om Orica och Minova, besök: www.orica.com.

För ytterligare information kontakta:
Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
08 743 8314 eller 070 417 8502
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig¬göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.