Atlas Copcos kvartalsrapport och telefonkonferens den 18 juli

8 jul 2008

Stockholm den 8 juli 2008: Atlas Copcos rapport för andra kvartalet publiceras fredagen den 18 juli cirka kl 12.00. En kombinerad telefonkonferens och presentation, på engelska, hålls kl 15.00.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.

Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan senast den 17 juli via e-post till [email protected]. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in på:Kod:Reprisnummer:Repriskod:
+44 (0)20 7138 08246237964+44 (0)20 7806 19706237964#

Reprisen finns tillgänglig t.o.m. den 22 juli.

Välkomna!

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: [email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.