Atlas Copcos kvartalsrapport och telefonkonferens den 18 juli

8 jul 2008

Stockholm den 8 juli 2008: Atlas Copcos rapport för andra kvartalet publiceras fredagen den 18 juli cirka kl 12.00. En kombinerad telefonkonferens och presentation, på engelska, hålls kl 15.00.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan senast den 17 juli via e-post till ir@se.atlascopco.com. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.


Ring in på:Kod:Reprisnummer:Repriskod:
+44 (0)20 7138 08246237964+44 (0)20 7806 19706237964#


Reprisen finns tillgänglig t.o.m. den 22 juli.Välkomna!


För ytterligare information kontakta:

Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer


08 743 8290 eller 070 497 8290


e-post: ir@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.