Atlas Copco får pris för föredömligt miljöarbete

24 jun 2008

Stockholm den 24 juni 2008: Atlas Copco’s Drilling Solutions-division i Texas, USA, har fått ett pris av det amerikanska Naturvårdsverket, EPA, för sitt föredömliga arbete med att minska utsläpp.

Priset, som kallas National Environmental Performance Track, ges till bolag som har visat ett starkt miljömässigt engagemang och som dessutom har skapat förstklassiga miljösystem som överträffar lagens krav. Atlas Copco Drilling Solutions har antagit miljöprogram som har inneburit en minskad energi- och vattenanvändning, ökad återvinning och har dessutom utbildat leverantörer i ISO 14001:s miljökrav.

Atlas Copco Drilling Solutions är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av roterande borrutrustning för användning inom dagbrott, undersökningsborrning, anläggningsarbeten och brunnsborrning, men även för grunda olje- och gasapplikationer på den globala marknaden. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Garland, Texas, USA.

För ytterligare information rörande National Environmental Performance Track, gå till: http://www.epa.gov/performancetrack/

För ytterligare information, kontakta:
Jo Cronstedt, chef för samhällskontakter och miljö
08 743 9057 eller 070 820 90 57
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.