Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2 december 2008

19 jun 2008

Stockholm den 19 juni 2008: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 2 december 2008 i Stockholm. Notera dagen redan nu i kalendern.

Stockholm den 19 juni 2008: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 2 december 2008 i Stockholm. Notera dagen redan nu i kalendern.Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och dess globala verksamheter. Kapitalmarknadsdagen hålls i Stockholm, där Atlas Copco har sitt huvudkontor.Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik, Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik samt Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik.Programmet börjar på morgonen och avslutas med en middag på kvällen. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.För ytterligare information kontakta:Camilla Gustavsson, Samordnare Investerarrelationer08 743 8291 eller 070 149 8291e-mail: [email protected] är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.