Atlas Copco fortsätter sin omstrukturering av produktionen av tryckluftsverktyg

12 jun 2008

Stockholm den 12 juni 2008: Desoutter Ltd., som är en del av Atlas Copco Industriteknik, har för avsikt att flytta tillverkningen i Hemel Hempstead, Storbritannien, till andra produktionsenheter inom Gruppen och till underleverantörer. Flytten är ett steg för att stärka affärsområdets långsiktiga konkurrenskraft.

Omstruktureringen är avhängig ett samrådsförfarande med de anställda. Enligt planen kommer omstruktureringen att leda till en stängning av fabriken i Hemel Hempstead. Ungefär 95 arbetstillfällen berörs.

”Att fokusera vår tillverkning till färre platser kommer att förbättra vår effektivitet både i produktionen och i administrationen. Det här är ett viktigt steg för att vi ska kunna bli mer konkurrenskraftiga på marknaden, något som kommer att gynna våra kunder”, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. ”Vi kommer nu att inleda ett samrådsförfarande med våra anställda och kommer att vidta alla skäliga åtgärder för att hjälpa de som berörs att hitta annan anställning, antingen inom eller utanför Atlas Copco-gruppen.”

Fabriken tillverkar delar till tryckluftsverktyg av varumärket CP Desoutter. Förändringarna kommer inte att påverka marknadsföringen, försäljningen och servicen av CP Desoutter-produkter.

Förflyttningen av produktionen från Hemel Hempstead väntas vara avklarad vid slutet av december 2008. Kostnaderna för flytten uppskattas till MSEK 36. Omstruktureringen följer efter att monteringen av tryckluftsverktyg började flyttas från Hemel Hempstead till en ny fabrik i Ungern i slutet av 2007.

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060
Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik
08 743 9350 eller 070 899 9350

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.