Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco: Mats Rahmström ny chef för Industriteknik

28 apr 2008

Stockholm den 28 april 2008: Mats Rahmström har utnämnts till ny chef för affärsområdet Industriteknik och vice VD för Atlas Copco AB från den 1 juni 2008. Han efterträder Fredrik Möller, som lämnar gruppen.

Affärsområdet Industriteknik består av fem divisioner inom produktområdena industriverktyg och monteringssystem. Tillsammans omsatte divisionerna 6 871 MSEK under 2007.”Mats har stor internationell erfarenhet och djupa kunskaper om verksamheten efter 20 år inom Gruppen”, säger Gunnar Brock, vd och koncernchef för Atlas Copco. ”Han har dessutom visat goda ledaregenskaper på sina olika befattningar i ett flertal produkt- och marknadsbolag.”Mats Rahmström började på Atlas Copco 1988. Han är för närvarande chef för divisoinen Atlas Copco Tools General Industry inom affärsområdet Industriteknik. Mats Rahmström har tidigare erfarenhet från befattningar inom försäljning, service och marknadsföring, samt ett flertal chefsbefattningar. Mellan 1998 och 2006 har han varit chef för marknadsbolag i Sverige, Kanada och Storbritannien.Mats Rahmström har en MBA från Henley Management College i Storbritannien.För ytterligare information kontakta:Love Liman, tf presschef08 743 8060 eller 073 231 8060Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig¬göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentlig¬görande den 28 april 2008, kl 09:00.Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.Atlas Copcos affärsområde Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför industriverktyg, monteringssystem, eftermarknadsprodukter, mjukvaror och tjänster. Man utvecklar för ökad produktivitet i applikationer inom fordons- och flygindustrin, generell industri och underhåll, samt fordonsservice globalt. Den huvudsakliga produktutvecklingen och tillverkningsenheterna finns i Sverige, England och Frankrike. Mer information finns på www.atlascopco.com.