Atlas Copco investerar i miljövänlig teknik

18 apr 2008

Stockholm den 18 april 2008: Atlas Copco-ägda Intermech Ltd, Nya Zeeland, en tillverkare av kompressorer för det alternativa bränslet naturgas, satsar ytterligare på miljövänlig teknik genom öppnandet av en ny toppmodern fabrik.

Ett fordon som drivs av naturgas släpper ut en fjärdedel mindre koldioxid än en bil som drivs av bensin eller diesel. Det är därför en långsiktig energikälla som främst lämpar sig för storstadskärnor, i synnerhet de med extremt stora befolkningar.

”Den här investeringen ökar Atlas Copcos engagemang i miljövänlig teknik ytterligare”, säger Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik. ”Det stärker också Intermechs position på den snabbväxande marknaden för naturgas och innebär att vi kommer att kunna uppfylla våra kunders behov ännu bättre.”

Investeringen i den 3000 kvadratmeter stora och miljöcertifierade fabriken kommer att medföra en omedelbar ökning av produktionskapaciteten med 200% för Intermechs 80 anställda. Dessutom kommer leveranstiden att minskas från nio till tre månader. Även produktutvecklingen kommer att få större möjligheter eftersom företagets forsknings- och utvecklingsavdelning kommer att expandera.

Intermech utvecklar, tillverkar och marknadsför kompressorer och kringutrustning för komprimerad naturgas som säljs på bensinstationer till fordon som drivs av naturgas. Atlas Copco köpte Intermech år 2005 för att kunna möta den ökade globala efterfrågan på alternativa bränslen. Företaget är en del av Atlas Copcos Oil-free Air-division som hör till affärsområdet Kompressorteknik.

För ytterligare information, kontakta:
Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik
+32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2008, kl 08:45.