Atlas Copcos Peter Wallenberg-pris belönar energibesparande tjänster

16 apr 2008

Stockholm den 16 april 2008: Atlas Copcos Peter Wallenberg Marketing and Sales Award kommer i år att tilldelas ett team vid Atlas Copcos division Compressor Technique Service. Priset belönar utvecklandet och marknadsföringen av AirOptimizer™, en tjänst som minskar energiförbrukningen i tryckluftssystem.

Teamet, bestående av Tine Lefebvre, Urban Pettersson och Vagner Rego, har utvecklat och marknadsfört en tjänst som minskar kundernas energikostnader, samt verktyg som underlättar försäljningsprocessen genom att kunden omedelbart kan se potentiella energibesparingar. Minskad energianvändning innebär lägre produktionskostnad och lägre koldioxidutsläpp. Det är således en vinst både för kunden och för samhället.

”Genom att utveckla och marknadsföra en tjänst som visar och åstadkommer potentiella energibesparingar åt kunderna, har teamet tagit fram en optimal lösning som stärker och tydligt visar Atlas Copcos arbete för en bättre miljö.”, säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Värdet på tjänsten höjs ytterligare tack vare att den ger ytterligare en dimension åt Atlas Copcos ökade fokus på eftermarknadstjänster.”

Dr Peter Wallenberg, hedersordförande i Atlas Copco AB, arbetade i koncernen under 20 år innan han var styrelseordförande 1974 – 1996. Peter Wallenberg Marketing and Sales Award belönar den mest innovativa och framgångsrika metoden inom området försäljning och marknadsföring. Priset kommer att överlämnas vid Atlas Copcos årsstämma i Stockholm, den 24 april 2008.

För ytterligare information, kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2008, kl 09:00.