Atlas Copcos tekniska pris belönar styrsystem för gruv- och entreprenadutrustning

16 apr 2008

Stockholm den 16 april 2008: Atlas Copcos John Munck-pris för bedrifter inom det tekniska området går till ett design-team på Atlas Copcos division Rocktec. Teamet belönas för utvecklingen av ett elektroniskt styrsystem och automatiseringsplattform som höjer maskinprestandan och förbättrar arbetsmiljön.

”Systemet har ökat både produktiviteten och användarvänligheten hos våra maskiner, vilket har uppmärksammats av våra kunder. Det här har gjort Atlas Copco ledande inom automatisering och fjärrstyrning av gruv- och anläggningsutrustning. Dessutom har det lett till en stor affärsmässig framgång för Atlas Copco och bolagets kunder”, säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco.

Det datoriserade systemet samlar in och övervakar relevant information, vilken ligger till grund för styrningen av maskinen. Systemet har en modulär uppbyggnad och kan därför anpassas till olika produkter från Anläggnings- och gruvteknik och även efter olika grader av automatisering och fjärrstyrning.

Styrsystemet har utvecklats kontinuerligt under ett flertal år. Sedan den nya teknologin introducerades 1998 har närmare 1 000 system levererats till Atlas Copcos kunder runtom i världen. Jörgen Appelgren kommer att ta emot priset och representera design-teamet vid Atlas Copcos division Rocktec.

John Munck var en av Atlas Copcos mest framgångsrika ingenjörer. Han arbetade som teknisk direktör i koncernen men hade också andra positioner inom Atlas Copco mellan 1930 och 1970. John Munck-priset delas ut varje år till en produktutvecklare eller designer, eller till en grupp, för framstående bidrag till den totala kvaliteten i en Atlas Copco-produkt. Priset kommer att överlämnas vid Gruppens årsstämma i Stockholm den 24 april 2008.

För ytterligare information, kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig¬göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentlig¬görande den 16 april 2008, kl 09:00.