Atlas Copcos Årsstämma: Val av ytterligare en medlem till styrelsen

14 apr 2008

Stockholm den 14 april, 2008: Atlas Copcos valberedning förslår Christel Bories till ny medlem i styrelsen för Atlas Copco AB, i tillägg till de tidigare föreslagna nya medlemmarna Margareth Øvrum och Johan Forssell.

Christel Bories, född 1964, är fransk medborgare med civilekonomexamen från HEC School of Management i Paris, Frankrike. Hon är sedan 2006 VD och koncernchef för Alcan Engineered Products som ingår i aluminium-producenten Rio Tinto Alcan. Hon har varit medlem i ledningen för materialhanteringsgruppen Umicore, Belgien (1993-1995), i aluminiumkonglomeratet Pechiney, Frankrike (1997-2003) och i Alcan, Kanada (2004-2007) en leverantör av aluminium- och förpackningslösningar. Christel Bories är sedan 2007 ordförande i European Aluminum Association.

Till följd av att även Christel Bories ingår i förslaget för val till styrelse har valberedningen reviderat sitt förslag under punkt 10 och 11 i kallelsen till Årsstämma, som publicerades den 25 mars enligt följande:

Punkt 10: Antalet styrelseledamöter skall vara nio.
Punkt 11: Omval av Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Staffan Bohman, Ulla Litzén och Anders Ullberg. Grace Reksten Skaugen har undanbett sig omval.
Nyval av Margareth Øvrum, Executive Vice President Technology and New Energy, StatoilHydro, Norge, och styrelseledamot i Elkem AS, Christel Bories, VD och koncernchef för Alcan Engineered Products som ingår i Rio Tinto Alcan, Frankrike, och ordförande i European Aluminum Association, och Johan Forssell, medlem i koncernledningen för Investor AB.
Vidare att Sune Carlsson väljs till styrelsens ordförande och Jacob Wallenberg till styrelsens vice ordförande.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.atlascopco.com/årsstämma.

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2008, kl 08:45.