Atlas Copcos första kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens den 24 april

11 apr 2008

Stockholm den 11 april 2008: Atlas Copcos rapport för första kvartalet publiceras torsdagen den 24 april cirka kl 12.00. En telefonkonferens, på engelska, hålls kl 15.00.

Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in på: +44 (0)20 7806 1965

Kod: 8787486

Reprisnummer: +44 (0)20 7806 1970

Repriskod: 8787486#

Reprisen finns tillgänglig t.o.m. den 28 april.

Välkomna!

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: [email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2008, kl 10:00.