Atlas Copco blir delägare i indiska borrtekniksföretag

10 apr 2008

Stockholm den 10 april 2008: Atlas Copco (India) Ltd har undertecknat ett avtal om att förvärva 25% av Focus Rocbit Pvt Ltd och Prisma Roctools Pvt Ltd i Indien, i syfte att stärka bolagets position på marknaden för borrkronor och hammare.

Focus Rocbit Pvt Ltd tillverkar borrkronor för rotationsborrning och Prisma Roctools Pvt Ltd borrkronor och hammare för sänkborrning. De privatägda bolagen, som till största del har samma ägare, har en samlad årsomsättning på cirka MSEK 65 och 114 anställda. De största marknaderna är Indien, Australien, Sydafrika och USA. Huvudkontoren och fabrikerna ligger i Hyderabad, Indien.

”Förvärven utökar vårt sortiment med konkurrenskraftiga produkter för Indien och andra utvalda marknader”, säger Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. ”De kommer också möjliggöra en fortsatt utveckling och tillväxt av vår verksamhet inom bergborrning, så att vi kan dra nytta av tillväxten inom gruv-, anläggnings- och brunnsborrningssektorn.”

Bolagen kommer att vara samriskbolag som ägs inom divisionen Atlas Copco Secoroc. Atlas Copco har en option på att köpa resterande andelar i båda bolagen.

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig¬göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentlig¬görande den 10 april 2008, kl 15:30.

För ytterligare information kontakta:

Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
08 743 8314 eller 070 417 8502
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060