Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats

25 mar 2008

Stockholm den 25 mars 2008: Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats på Gruppens hemsida. Dokumentet inkluderar även Atlas Copcos hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos hemsida: www.atlascopco.com/ir.

Distributionen av den tryckta versionen påbörjas idag.


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2008, kl 08:45.

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060