Atlas Copco vinner stororder i Qatar för världens största aluminiumfabrik

6 feb 2008

Stockholm den 6 februari 2008: Atlas Copco har vunnit ett kontrakt för leverans av ett fullständigt tryckluftssystem till Qatalum, som efter färdigställande kommer att vara världens största fabrik för tillverkning av primärt aluminium. Ordern, som ska bokföras i första kvartalet, är värd mer än MSEK 100.

Qatalum (Qatar Aluminium Ltd.) är ett samriskprojekt mellan Qatar Petroleum och Norsk Hydro ASA, som inledningsvis kommer att ha produktionskapacitet på nära 600 000 ton årligen. Med planer på att fördubbla kapaciteten i en andra fas kommer det att bli världens största aluminiumfabrik.

Atlas Copcos division Oil-free Air ska leverera 10 trestegs centrifugalkompressorer och 10 lufttorkar, med en total kapacitet på mer än 100 000 kubikmeter i timmen för användning i smältprocessen vid aluminiumtillverkningen. Hela tryckluftssystemet kommer att kontrolleras och övervakas med en innovativ och energibesparande central kontrollenhet.

“Vår förmåga att leverera ett system som kommer att ge betydande energibesparingar, tillsammans med vår stora erfarenhet av liknande projekt, var nyckeln till att vinna den här ordern,” säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. “Det är ett viktigt kontrakt för framtiden eftersom vi ser en mycket stor utvecklingspotential i aluminiumindustrin i Mellanöstern.”

Miljön på Qatars södra kust, med höga temperaturer samt salt och finkornig sand i luften, är en utmaning för maskinerna.


För ytterligare information kontakta:
Ronnie Leten, Chef för affärsområdet Kompressorteknik
+32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2008, kl 09:00.