Gunnar Brock kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal

4 feb 2008

Stockholm den 4 februari 2008: Atlas Copco presenterade idag sitt resultat för det fjärde kvartalet, med tillväxt på fortsatt mycket höga nivåer och nytt rekord för rörelseresultatet.

“Den starka globala efterfrågan visade ingen större förändring under det fjärde kvartalet och vi noterade en imponerande tillväxt med 33% högre orderingång,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. “Vi tror att efterfrågan på våra produkter kommer att ligga kvar på nuvarande höga nivåer på kort sikt.”

Intäkter under perioden, som är Atlas Copcos 23:e kvartal i följd med organisk tillväxt, steg 29% till MSEK 17 549, motsvarande en organisk tillväxt om 18%. Rörelseresultatet ökade 36% till MSEK 3 361, motsvarande en marginal om 19.2%, den högsta som Gruppen någonsin uppnått.

“Medan alla affärsområden förbättrade sina resultat är det värt att belysa den anmärkningsvärda tillväxten i både försäljning och vinst inom Anläggnings- och gruvteknik,” säger Gunnar Brock. Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik redovisade en tillväxt i orderingången på 54%, varav 30% var organisk tillväxt. Dess rörelseresultat steg 46% till MSEK 1 228, vilket gav en rörelsemarginal på 17.2% (16.6).

Efterfrågan ökade på alla geografiska marknader och de flesta kundsegment under det fjärde kvartalet. Den organiska tillväxten var särskilt stark på utvecklingsmarknader, som stod för mer än 40% av alla mottagna order under 2007.

Atlas Copco AB:s styrelse föreslår till årsstämman att utdelningen till aktieägarna höjs med 26% till SEK 3.00 per aktie. Styrelsen kommer även att begära mandat för återköp av upp till 10% av utestående aktier.

För hela kvartalsrapporten, vänligen klicka här.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2008, kl 12:01.