Atlas Copco Specialty Rental först med trippelcertifiering för kvalitet, miljö och hälsa

24 jan 2008

Stockholm den 24 januari 2008: Atlas Copcos division Specialty Rental har tilldelats tre certifikat av Lloyd’s Register Quality Assurance för sina ledningssystem inom kvalitet, miljö samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Divisionen är det första uthyrningsföretag i världen som tilldelas en sådan certifiering.

De tre certifikaten gäller flera av Specialty Rentals verksamheter runtom i världen och avser ISO 9001 (den internationella standarden för kvalitetsledningssystem), ISO 14001 (miljöledning) samt OHSAS 18001 (hälsa och säkerhet).“Våra kunder har höga krav på processer inom kvalitet, miljö och säkerhet och de vill inte göra affärer med motparter som inte tydligt fokuserar på dessa frågor,” säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. “Genom att vinna den här certifieringen sätter vi en standard för resten av branschen, samtidigt som det öppnar dörrar till för oss nya kundsegment och applikationer.” Atlas Copcos division Specialty Rental skapades den 1 januari 2007, med verksamhet i 50 länder. De tre certifikaten har en grundläggande funktion i att uppfylla divisionens mål, som är att nå och behålla en världsledande position inom uthyrning av utrustning för applikationer med oljefri, högtrycks- och komprimerad luft. Atlas Copco-gruppen har som mål att alla medarbetare ska tillhöra en enhet som har ett miljöledningssystem, samt att samtliga fabriker ska vara certifierade enligt ISO 14001.För ytterligare information kontakta:Ronnie Leten, Chef för affärsområdet Kompressorteknik+32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685Daniel Frykholm, Presschef08 743 8060 eller 070 865 8060Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2008, kl 09.30.Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer än 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2006 hade Atlas Copco 25 900 anställda och en omsättning på 51 miljarder kronor. Mer fakta finns på www.atlascopco.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen erbjuder uthyrning av kompressorer och generatorer till kunder inom industrin över hela världen. Divisionen har ett flertal varumärken. Huvudkontoret ligger i Antwerpen i Belgien.