Atlas Copco skapar sin första servicedivision

18 okt 2007

Stockholm den 18 oktober 2007: Atlas Copco Kompressorteknik har beslutat att slå samman de verksamheter som rör service och reservdelar och skapa en division som är specialiserad på service. Steget är en del av Gruppens strategi att stärka sitt utbud för eftermarknaden, och kommer att stödja affärsområdets tillväxt och lönsamhet.

“Genom att organisera våra servicefunktioner i en division blir verksamheten mer kostnadseffektiv, samtidigt som vi förbättrar servicen till våra kunder,”säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copco Kompressorteknik. “Det kommer att hjälpa eftermarknadens tillväxt, och dessutom stärka fokuseringen inom de divisioner som tillverkar utrustning.”    Servicedivisionens målsättning är att bli världsledande inom sitt område genom att utöka sitt utbud av tjänster och erbjuda Atlas Copcos kunder all nödvändig service av kompressorer. Bland fördelarna med att ha en separat division för service finns möjligheterna att samordna inköp och renodla överlappande funktioner. De övriga operativa divisionerna inom Atlas Copco Kompressorteknik är Industrial Air, Oil-free Air, Gas and Process, Portable Air och Specialty Rental.   Atlas Copco-gruppen har märkt en ökad efterfrågan på kompletta paket där utrustning, service, utbildning och reservdelar ingår.  Atlas Copcos affärsområden Anläggnings- och Gruvteknik samt Industriteknik har också organisationer som lägger fokus på serviceverksamheten. Eftermarknaden inklusive uthyrning utgjorde förra året ungefär 40% av Gruppens nettoförsäljning.   För ytterligare information kontakta: Ronnie Leten, Chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685 Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 0708 65 8060