Atlas Copco förstärker produktion i Indien

14 sep 2007

Stockholm den 14 september 2007: Atlas Copco meddelade idag att bolaget har moderniserat och koncentrerat tillverkningen vid sina två fabriker i Indien. Genom förändringen skapas kompetenscentrum för kompressor- samt anläggnings och gruvteknologi. Gruppen kommer också att bygga en ny fabrik för utrustning för vägarbeten.

“Indien är en av våra viktigaste tillväxtmarknader och vi har fördubblat vår storlek där under de senaste tre åren,”säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Genom att fokusera våra fabriker kommer vi att kunna introducera fler och nya produkter till våra kunder, samtidigt som vi får en stark bas för fortsatt tillväxt i landet.”  Atlas Copco har investerat omkring MSEK 90 i toppmodern produktionsutrustning och nya fabriksbyggnader. Samtidigt har tillverkning flyttats mellan fabrikerna i Pune och Nasik för att låta dem fokusera helt på sina respektive kompetensområden, kompressorer och anläggnings- och gruvutrustning.   Fabriken för tillverkning av kompressorer i Pune, som ligger 220 km sydöst om Mumbai, invigs idag med en ceremoni som bevistas av ledande chefer inom Atlas Copco, indiska medier samt representanter från delstaten Maharashtra. Den upprustade fabriken i Nasik, 160 km nordöst om Mumbai, kommer att invigas den 26 september.   I Nasik inleds nu arbetet med att etablera lokal tillverkning av asfaltläggare och vältar under varumärket Dynapac, en investering på omkring MSEK 26. Produktionen väntas påbörjas under andra halvan av 2008. Dynapac förvärvades tidigare i år och bildar Atlas Copcos nya division Road Construction Equipment.  “Att ha lokal tillverkning i Indien kommer att ge Dynapac bättre möjlighet att betjäna sina kunder och samtidigt öka sin andel av den snabbt växande marknaden för vägarbetsutrustning i Indien,”  säger Brock.   Atlas Copco har för närvarande fler än 1 200 anställda i Indien. Orderingången ökade 46% förra året med stark tillväxt för alla affärsområden, Kompressorteknik, Anläggnings och Gruvteknik samt Industriteknik.För ytterligare information kontakta: Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 0708 65 8060