Atlas Copco stärker sin närvaro på Balkan

23 aug 2007

Stockholm den 23 augusti 2007: Atlas Copco inrättar två nya marknadsbolag i Kroatien och Bosnien-Hercegovina genom att förvärva tre distributörer av anläggnings- och gruvutrustning. Syftet är att stödja den starka tillväxten i området. De nya marknadsbolagen kommer att öppna den 1 oktober 2007.

Det nya marknadsbolaget i Kroatien, som bildas genom förvärv av tillgångarna i Scandkop d.o.o. och Teracop d.o.o., kommer att ha sitt huvudkontor i Zagreb. Marknadsbolaget i Bosnien-Hercegovina bildas genom förvärvet av AC Oprema, med huvudkontor i Sarajevo.   “Dessa förvärv ger oss direkt tillgång till ett viktigt område där vi tidigare inte haft någon egen försäljningsverksamhet,”  säger Björn Rosengren, chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings och gruvteknik. “De kommer att medföra goda möjligheter för tillväxt, särskilt inom anläggningsindustrin eftersom det sker stora satsningar på utvecklingen av infrastruktur i regionen.”   Scandkop har levererat borrutrustning och förbrukningsvaror åt Atlas Copco sedan 1993, medan Teracop har varit distributör för divisionen Construction Tools sedan 1992. AC Oprema är ett tidigare branschkontor för Scandkop. De förvärvade verksamheterna har totalt 22 anställda.   Atlas Copcos befintliga försäljningsorganisation i regionen, som inkluderar ett marknadsbolag för affärsområdet Kompressorteknik i Kroatien, kommer inte att påverkas av transaktionerna.För ytterligare information kontakta: Björn Rosengren, Chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 08 743 8314 eller 070 417 8502 Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060