Gunnar Brock kommenterar Atlas Copcos andra kvartal

16 jul 2007

Stockholm den 16 juli 2007: Atlas Copco presenterade idag sitt bästa kvartal någonsin, med fortsatt två-siffrig tillväxt i alla regioner och rekordhög vinst.

“Vårt rekordresultat visar styrkan hos våra tre affärsområden,”  säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. “De har alla mycket stabila marknadspositioner och strategier på plats för hög lönsam tillväxt.”  Atlas Copco har nu uppnått 21 kvartal i följd med organisk tillväxt. “På kort sikt tror vi att efterfrågan från de flesta kundsegment ligger kvar på nuvarande höga nivåer.”  Atlas Copcos fakturering ökade med 28% till MSEK 15 985, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 20%. Rörelseresultatet steg med 30% till MSEK 3 037, motsvarande en marginal på 19.0% (18.8). “För första gången någonsin översteg vårt rörelseresultat tre miljarder kronor.”    Atlas Copco har under kvartalet slutfört förvärven av Dynapac, en ledande leverantör av packnings- och utläggningsutrustning för väg- och markarbeten, och ABAC, en tillverkare av kolvkompressorer för små och medelstora industrier samt för bilindustrins eftermarknad.   Att genomföra selektiva förvärv är en bärande del av Gruppens tillväxtstrategi, men tyngdpunkten ligger på organisk tillväxt. Nya produkter och lösningar introduceras i en strid ström till marknaden. Nyligen har Atlas Copco lanserat ett nytt sortiment av oljefria kompressorer för utomhusbruk, det största volymproducerade hydraulspettet i världen och ett nytt sortiment av elektriska åtdragningsverktyg, med både högre hastighet och moment än tidigare generationer. “Alla våra produktintroduktioner är ett resultat av målmedvetna satsningar för att öka våra kunders produktivitet.”  För att möta en förutspådd efterfrågeökning och för att öka produktiviteten har Atlas Copco fattat beslut om att investera i utökad produktionskapacitet inom affärsområdena Kompressorteknik och Anläggnings- och gruvteknik. För ytterligare information kontakta:Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060