Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2007 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

16 jul 2007

Kraftig tillväxt och rekordmarginaler ökar vinsten

·         Tvåsiffrig tillväxt fortsatte i alla regioner.
         - 17% organisk ordertillväxt. 
         - 21:a kvartalet i följd med organisk tillväxt.
·         Intäkterna uppgick till MSEK 15 985 (12 444), organisk tillväxt på 20%.
·         Rörelseresultatet var MSEK 3 037 (2 337), en marginal på 19.0% (18.8).
·         Resultat före skatt steg 46% till MSEK 3 215 (2 200).
         - Realisationsvinst på MSEK 134, relaterad till försäljning av aktier i RSC Holdings.
·         Periodens resultat uppgick till MSEK 2 377 (2 298).
         - Periodens resultat för kvarvarande verksamheter steg 53% till MSEK 2 377 (1 555). 
·         Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.94 (1.82).
         - Vinst per aktie från kvarvarande verksamheter var SEK 1.94 (1.23).
·         Operativt kassaflöde för kvarvarande verksamheter var MSEK 1 232 (964).
·         Förvärven av ABAC och Dynapac slutfördes under kvartalet.
·         Beslut om investeringar för ökad produktionskapacitet.

Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer.För ytterligare information kontakta:Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
Phone: +46 8 743 8290 or +46 70 497 8290 ir@se.atlascopco.com
Daniel Frykholm, Presschef 
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060