Atlas Copcos presentation av kvartalsrapport den 16 juli

4 jul 2007

Stockholm den 4 juli 2007: Atlas Copcos andra kvartalsrapport publiceras cirka kl 12.00 måndagen den 16 juli. En kombinerad presentation och telefonkonferens, på engelska, hålls kl 15.00.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm. 
 
Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef och Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av frågor och svar. 
 
Telefonkonferensen kommer även att sändas på Internet i realtid. 
Vänligen besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial. 
 För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan senast den 13 juli via e-post till ir@se.atlascopco.com. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.
 
Vänligen ring in till telefonkonferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar i rätt tid. 
 Ring in påReprisnummerKod+44 (0)20 7806 1966+44 (0)20 7806 19704602855#
Reprisen finns tillgänglig t.o.m. den 18 juli.
 
Välkomna!
 
För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, Investerarrelationer
08 743 8291 eller 070 518 8291
Ingrid Andersson, Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: ir@se.atlascopco.com