Atlas Copcos presentation av kvartalsrapport den 16 juli

4 jul 2007

Stockholm den 4 juli 2007: Atlas Copcos andra kvartalsrapport publiceras cirka kl 12.00 måndagen den 16 juli. En kombinerad presentation och telefonkonferens, på engelska, hålls kl 15.00.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.    Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef och Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av frågor och svar.    Telefonkonferensen kommer även att sändas på Internet i realtid.  Vänligen besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.   För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan senast den 13 juli via e-post till [email protected]. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.   Vänligen ring in till telefonkonferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar i rätt tid.   Ring in påReprisnummerKod+44 (0)20 7806 1966+44 (0)20 7806 19704602855# Reprisen finns tillgänglig t.o.m. den 18 juli.   Välkomna!   För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, Investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Ingrid Andersson, Investerarrelationer 08 743 8290 eller 070 497 8290 e-post: [email protected]