Atlas Copco: Kapitalmarknadsdag den 20 november 2007

20 jun 2007

Stockholm den 20 juni 2007: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 20 november 2007 i Örebro. Markera gärna detta datum i din kalender redan nu.  

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens utveckling samtidigt som ett specifikt tema tas upp. Denna gång fokuserar vi på bygg- och anläggningsverksamheten inom affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. Dagen hålls i Örebro, som är centrum för Atlas Copcos bergborrnings- och gruvlastarverksamhet.   Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik samt medlemmar av affärsområdets ledningsgrupp.   Programmet börjar på morgonen, inkluderar ett fabriksbesök och avslutas med en middag på kvällen. Transport till och från Stockholm tillhandahålls. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.  För ytterligare information kontakta:Mattias Olsson, Investerarrelationer  08 743 8291 eller 070 518 8291Ingrid Andersson, Investerarrelationer 08 743 8290 eller 070 497 8290 e-mail: [email protected]