Atlas Copco säljer aktier i RSC Holdings Inc.

25 maj 2007

Stockholm den 25 maj 2007: Atlas Copco har sålt 1,21 miljoner aktier i samband med nyemissionen i RSC Holdings Inc. (RSC). 

Försäljningen kommer att ge en realisationsvinst, netto, på ungefär MSEK 130. Försäljningen minskar Atlas Copcos innehav i RSC till 11,96 miljoner aktier, eller 11,6% av totala antalet aktier.
 
Den 27 november 2006 sålde Atlas Copco majoritetsandelen, 85,5%, av den nordamerikanska maskinut­hyrningsverksamheten fokuserad på entreprenadutrustning till närstående bolag till riskkapitalbolagen Ripplewood Holdings L.L.C. och Oak Hill Capital Management, LLC.  För ytterligare information kontakta:
Hans Ola Meyer, Ekonomi och finansdirektör 
08 743 8292 eller 070 588 8292
Mattias Olsson, Investerarrelationer
070 518 8291