Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco genomför upplåningsplan

25 maj 2007

Stockholm den 24 maj, 2007: Atlas Copco har framgångsrikt genomfört ett obligationsupplåningsprogram i flera valutor, vilket tillsammans med den nyligen beslutade utskiftningen till aktieägarna på sammanlagt MSEK 27 315, kommer att ge Gruppen en mer effektiv kapitalstruktur.

Atlas Copco har prissatt ett 3-årigt obligationslån på MSEK 2 000, ett 5-årigt lån på MSEK 3 000, ett 7-årigt lån på MEUR 600 och ett 10-årigt lån på MUSD 800. Huvudarrangörer för SEK-transaktionerna var Nordea och SEB, för EUR-transaktionen Citi, Deutsche Bank och SEB, samt för USD-transaktionen Citi och Deutsche Bank.   “Vår finansiella ställning är mycket stark efter ett antal år med förbättrad lönsamhet och den nyligen genomförda försäljningen av maskinuthyrningsverksamheten i Nordamerika”,  säger Atlas Copco-gruppens Treasurer Ken Lagerborg. “Vi justerar nu vår balansräkning till en mer effektiv struktur. Vi är nöjda med det positiva mottagandet från investerarna, vilket resulterade i attraktiva räntenivåer.”  Atlas Copco har inte varit aktiv på obligationslånemarknaden sedan 1999.  Efter att företaget offentliggjort utskiftningen till aktieägarna och förvärven av Dynapac och ABAC, bekräftade både Moody’s och Standard & Poor’s Atlas Copcos kreditbetyg, A3 respektive A-.    Vid slutet av första kvartalet hade Atlas Copco en nettokassa om cirka BSEK 12.5. Efter utskiftningen till aktieägarna samt betalningarna för Dynapac och ABAC kommer Gruppen ha en nettoskuldsättning, pro forma, om cirka BSEK 22.  För ytterligare information kontakta: Ken Lagerborg, Group Treasurer 08 743 8183 eller 073 230 8183 Mattias Olsson, Investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291