Marianne Hamilton lämnar Atlas Copco

7 maj 2007

Stockholm den 7 maj 2007: Marianne Hamilton kommer att den 31 juli 2007 lämna sin befattning som personaldirektör på Atlas Copco. Arbetet för att utse en ersättare har påbörjats.

Marianne Hamilton, född 1947, anställdes på Atlas Copco 1990 som personalchef för Affärsområdet Industriteknik. Ett år senare, 1991, utnämndes hon till personaldirektör för Atlas Copco-gruppen och blev samtidigt medlem i koncernledningen. Hennes uppgift har varit att driva lednings och kompetensutvecklingen inom gruppen.  “Marianne Hamilton har i hög grad bidragit till utvecklingen av de system och processer som har säkerställt behovet av kompetenta ledare till stöd för den strategiska utvecklingen av gruppen,”säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco.  För ytterligare information kontakta: Marianne Hamilton, Personaldirektör 08 743 8590 Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 0708 65 8060