Atlas Copco utökar kreditfacilitet till MUSD 1 000

30 apr 2007

Stockholm, den 30 april 2007: Atlas Copco AB har tecknat en utökad och justerad löpande kreditfacilitet om MUSD 1 000, med möjlighet att låna i flera valutor, som kommer att användas som reserv till Atlas Copcos företagscertifikat samt för allmänna företagsändamål. 

Faciliteten ersätter den kreditfacilitet om MUSD 600 som tecknades den 7 april 2005. Det slutliga förfallodatumet, den 7 april 2012, är oförändrat. Citi, Deutsche Bank, Nordea Bank AB (publ) och SEB var huvudarrangörer och bookrunners. SEB koordinerade förändringen av faciliteten och är dess agent.  “Den här utökade kreditfaciliteten, som vi får till bättre villkor, speglar Atlas Copcos tillväxt och finansiella styrka, och stärker vårt förhållande till våra närmaste banker,”säger Ken Lagerborg, Group Treasurer på Atlas Copco.   De banker som återförbundit sig till faciliteten, till ett belopp om MUSD 80 vardera, är: Calyon, Danske Bank, Fortis, HSBC Bank, ING, Svenska Handelsbanken och Wachovia Bank. Huvudarrangörerna har förbundit sig till MUSD 110.För ytterligare information kontakta:Ken Lagerborg, Group Treasurer, Atlas Copco AB 08 743 8183 eller 073 230 8183 Daniel Frykholm, Presschef 070 865 8060