Gunnar Brock kommenterar Atlas Copcos första kvartal

26 apr 2007

Stockholm, den 26 april 2007: Atlas Copco presenterade idag sin rapport för det första kvartalet, med rekordhög lönsamhet och fortsatt mycket god efterfrågan från gruv-, bygg-, tillverknings- och processindustrierna, på alla geografiska marknader.

“Detta är det tjugonde kvartalet i rad som vi visar volymtillväxt, och vi fortsätter stärka vår marknadsnärvaro,”  säger VD och koncernchef Gunnar  Brock. “På kort sikt väntas efterfrågan från de flesta kundsegment ligga kvar på nuvarande höga nivåer.”  Atlas Copcos intäkter ökade 12% till MSEK 13 390, motsvarande en organisk tillväxt på 17%. Rörelseresultatet ökade 21% till MSEK 2 541 och rörelsemarginalen var 19%, den högsta som uppnåtts för Gruppen. Den organiska tillväxten i orderingång under första kvartalet var 24%.  “Vi tog flera steg under det första kvartalet för att ytterligare stärka vår försäljningsorganisation, till exempel genom att öppna nya marknadsbolag i Pakistan och Tanzania,”säger Brock. Atlas Copco utökade även produktionskapaciteten vid flera anläggningar för att möta den ökade orderingången och offentliggjorde idag en investering om MSEK 224 vid fabriken för borrstål i Fagersta.  Selektiva förvärv kommer att fortsätta vara en del av Gruppens tillväxtstrategi. Förvärvet av Dynapac, som offentliggjordes i februari, gör Atlas Copco till en ledande leverantör av packnings- och utläggningsutrustning för vägarbeten, medan köpet av Greenfield ökar utbudet av kompressorer för naturgasdrivna fordon. Förvärvet av Dynapac väntas avslutas under det andra kvartalet.   “Med tre tydligt inriktade affärsområden som alla bidrar till förbättringen i vinst har Atlas Copco en stark bas för framtida tillväxt,”  säger Brock. “Vi använder vår solida finansiella ställning till att utöka antalet säljare, göra förvärv inom intressanta tillväxtområden och investera i våra fabriker. Samtidigt kan vi genomföra en betydande utdelning av kapital till våra aktieägare.”  Atlas Copcos årsstämma hålls idag i Stockholm. Styrelsen har föreslagit att stämman godkänner en ordinarie utdelning om SEK 4.75 per aktie samt ett automatiskt inlösenförfarande, genom vilket SEK 40 per aktie kommer att delas ut.För ytterligare information kontakta:Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 0708 65 8060