Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco ökar kapacitet för tillverkning av borrstål

26 apr 2007

Stockholm den 26 april 2007: Atlas Copco kommer att investera MSEK 224 i en utbyggnad av sin fabrik för borrstål i Fagersta, för att möta väntad efterfrågan från gruv- och anläggningsindustrierna.

“Vi utnyttjar just nu produktionskapaciteten i Fagersta fullt ut för att tillfredsställa den mycket starka kundefterfrågan, och väntar oss att den här investeringen ger en stark bas för framtiden,”säger Björn Rosengren, chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings och gruvteknik. “Den nya avancerade utrustningen tillåter en betydande ökning av produktionen, samtidigt som vi behåller flexibilitet och minskar de löpande kostnaderna.”  Arbetet med expansionen kommer att påbörjas omedelbart och all ny kapacitet kommer att finnas tillgänglig från slutet av det fjärde kvartalet 2008. Investeringen innebär såväl köp av tillverkningsutrustning som en utökning av golvytan i anläggningen, som är en del av divisionen Secoroc inom Anläggnings och gruvteknik.   Atlas Copco har upplevt en längre period av efterfrågan från gruvindustrin, vilket avspeglar en hög grad av investeringar bland kunderna, samt det höga priset på mineraler. Secoroc-divisionen slutför i år en tidigare expansionsinvestering om MSEK 140 i Fagersta, och förnyar även utrustningen vid sin fabrik i Ockelbo för MSEK 26.För ytterligare information kontakta: Björn Rosengren, Chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 08 743 8314 eller 070 417 8502 Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060