Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2007 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

26 apr 2007

Rekordresultat och ökad tillväxttakt

·        Fokuserad tillväxtstrategi ger tvåsiffrig tillväxt i alla regioner.
         - 24% organisk ordertillväxt. 
         - 20:e kvartalet i följd med organisk tillväxt.
·        Intäkterna uppgick till MSEK 13 390 (11 948), organisk tillväxt på 17%.
·        Rörelseresultatet var MSEK 2 541 (2 096), en marginal på 19.0% (17.5).
·        Resultat före skatt steg 22% till MSEK 2 477 (2 032).
·        Periodens resultat uppgick till MSEK 1 826 (1 786).
         - Periodens resultat för kvarvarande verksamheter steg 21% till MSEK 1 773. 
·        Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.98 (2.83).
         - Vinst per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter var SEK 2.89 (2.32).
·        Operativt kassaflöde för kvarvarande verksamheter var MSEK 845 (711).
·        Förvärvet av Dynapac ökar närvaron på marknaden för väg- och markarbeten.

Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer.För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8291, mobil 070-518 8291
Daniel Frykholm, Presschef 
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060