Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2007 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

26 apr 2007

Rekordresultat och ökad tillväxttakt

·        Fokuserad tillväxtstrategi ger tvåsiffrig tillväxt i alla regioner.
         - 24% organisk ordertillväxt. 
         - 20:e kvartalet i följd med organisk tillväxt.
·        Intäkterna uppgick till MSEK 13 390 (11 948), organisk tillväxt på 17%.
·        Rörelseresultatet var MSEK 2 541 (2 096), en marginal på 19.0% (17.5).
·        Resultat före skatt steg 22% till MSEK 2 477 (2 032).
·        Periodens resultat uppgick till MSEK 1 826 (1 786).
         - Periodens resultat för kvarvarande verksamheter steg 21% till MSEK 1 773. 
·        Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.98 (2.83).
         - Vinst per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter var SEK 2.89 (2.32).
·        Operativt kassaflöde för kvarvarande verksamheter var MSEK 845 (711).
·        Förvärvet av Dynapac ökar närvaron på marknaden för väg- och markarbeten.

Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer.För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8291, mobil 070-518 8291
Daniel Frykholm, Presschef 
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060