Atlas Copcos Peter Wallenberg-pris tilldelas för lansering av marknadens renaste luft

28 mar 2007

Stockholm den 28 mars 2007: Atlas Copcos Peter Wallenberg Marketing and Sales Award tilldelas i år den grupp som låg bakom Oil-free Air-divisionens kampanj för kompressorer som certifierats för högsta möjliga luftkvalité, Class Zero. Priset uppmärksammar ett initiativtagande som ledde till en påtaglig försäljningsökning.

Gruppen såg sitt tillfälle i den nya internationella standarden för luftkvalité med hänsyn till oljeinnehåll, vilket är en avgörande faktor för kunder i sektorer som läkemedel och mat. Efter att det tyska TUV-institutet intygat att luften från Atlas Copcos kompressorer är helt fri från olja, den första sådana certifieringen i branschen, följde en global reklam- och PR-kampanj som gjorde Atlas Copco till måttstock i denna nisch.  “Att vi skaffade den här certifieringen gjorde våra kunder helt säkra på att de kunde få lösningar där det inte föreligger någon risk för oljeföroreningar,”säger Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik. “Genom att ta initiativ till det och sedan följa upp med Class Zero-kampanjen gjorde Oil-free Air-divisionens marknads- och kommunikationsteam en stor skillnad för antalet order vi vann förra året.”  Anil Hingorani, Product Marketing Manager, och Kristin Dom, Marketing Communications Coordinator, kommer att ta emot priset, som även tilldelas Sven Van Dyck, Communications Coordinator, Jeroen Opperdoes, Communications Coordinator, Jan Verstraeten, Product Marketing Manager, samt Rudi Zonnevijlle, Business Support. Dr Peter Wallenberg, hedersordförande i Atlas Copco AB, arbetade i koncernen under 20 år innan han blev styrelseordförande under perioden 1974 – 1996. Peter Wallenberg Marketing and Sales Award belönar den mest innovativa och framgångsrika metoden inom området försäljning och marknadsföring. Priset kommer att överlämnas vid Atlas Copcos årsstämma i Stockholm, den 26 april 2007.  För ytterligare information kontakta: Ronnie Leten, Chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685 Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060