Atlas Copco öppnar marknadsbolag i Pakistan

15 feb 2007

Stockholm den 15 februari 2007: Atlas Copco har etablerat ett helägt marknadsbolag i Lahore i Pakistan för att ge kunderna direkt tillgång till företagets produkter och för att ge lokal service till den snabbt expanderande industrin i detta land.

Det nya kundcentret, Atlas Copco Pakistan Private Ltd, marknadsför Atlas Copcos sortiment av verktyg, tryckluftsutrustning, anläggnings- och gruvutrustning samt tillhörande eftermarknadsverksamhet.     Pakistan är en växande marknad med många infrastrukturprojekt, såsom vattenkraftverk, tunnlar och stenbrott, som avses bli genomförda inom en nära framtid. Försäljningen av kompressorer har ökat snabbt under de senaste tre åren i takt med den industriella expansionen och framtiden för verktygsförsäljningen ter sig ljus: en större expansion förutses för både biltillverkning och industrin i allmänhet.    Med ett lokalt marknadsbolag kommer Atlas Copco att vara redo för den väntade tillväxten.   För kunderna innebär det ett starkare stöd både vid direktförsäljning och för eftermarknaden, som underbyggs av tillverkarens kunskap och erfarenhet, samt en förbättrade lagertillgänglighet.  ”Genom etableringen av detta nya kundcenter i Pakistan kommer vi betydligt närmare våra kunder och våra distributörer, och manifesterar vårt engagemang för fortsatt tillväxt i landet”,säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.   Atlas Copco har varit representerat i Pakistan genom distributörer under de senaste 40 åren. Kundcentret kommer att sysselsätta ca 19 medarbetare vid årets slut, vilket skapar ett flertal nya arbetstillfällen. Verksamhetsmässigt tillhör centret affärsområdet Kompressorteknik, men representerar samtidigt Atlas Copcos samtliga tre affärsområden.För ytterligare information kontakta: Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik  +32 (0)3 870 29 eller +32 (0)477 222 685 Joanna Canton, Presschef +44 (0)1442 22 23 12 eller +44 (0)7971 65 01 15