Atlas Copco förvärvar Dynapac, utökar sin verksamhet inom bygg- och anläggningsindustrin

Stockholm den 5 februari 2007: Atlas Copco AB har träffat en överenskommelse med Altor 2003 Fund om att förvärva Dynapac AB, Sverige, en ledande leverantör av packnings- och utläggningsutrustning för väg- och markarbeten. Förvärvet kommer att stärka Atlas Copcos position på en växande global marknad och addera ett nytt sortiment av produkter för bygg- och anläggningskunder.

Den totala köpeskillingen uppgår till cirka BSEK 6.3 (MEUR 700), varav cirka BSEK 2.1 i uppskattade skulder.  Dynapac, med huvudkontor i Malmö, har en omsättning på cirka BSEK 4.6 (MEUR 505) och 2 100 anställda. Rörelsemarginalen uppgick till 11.3% för 2006. Dynapac har tillverkning i sex länder och försäljning i mer än 115 länder. För ytterligare information, besök www.dynapac.com.    Den förvärvade verksamheten passar mycket väl in i Atlas Copcos övriga verksamhet och innebär en utökning av dess nuvarande verksamhet. Atlas Copco är väletablerade inom bygg- och anläggningsindustrin, som för närvarande representerar 22% av Gruppens omsättning. Förvärvet ger Atlas Copco fler produkter och försäljningskanaler för att växa inom det expanderande väg- och markarbetssegmentet, då nya vägar byggs i många länder såsom Kina och India.  ”Vi välkomnar Dynapac till Atlas Copco-gruppen. Dynapac är ett av de främsta varumärkena inom sin marknad och vi ser fram emot att arbeta ihop med dess ledning, personal och distributörer för att ytterligare stärka marknadspositionen,”säger Gunnar Brock, vd och koncernchef för Atlas Copco. “Atlas Copco har identifierat väg- och markarbeten som en strategisk tillväxtmarknad. Marknaden har ett värde på runt SEK 30 miljarder och en förväntad tillväxttakt på 4-5% per år, under förutsättning att projekt för att förnya västvärldens vägnät såväl som att ökade investeringar i infrastrukturprojekt i utvecklingsländerna genomförs,”tillägger Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. “Vi tror att Atlas Copco kommer att bli en förträfflig ny ägare till Dynapac.Med sin globala organisation och effektiva verksamhet menar vi att Atlas Copco kommer att kunna addera betydande långsiktigt värde till Dynapac och dess kunder,”   kommenterar Harald Mix, Partner hos Altor Equity Partners.   Dynapac kommer att ingå i affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik.  Datum för slutförande av affären beror på godkännande av berörda myndigheter. För ytterligare information kontakta:Björn Rosengren, Chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 08 743 8314 eller 070 417 8502 Joanna Canton, Presschef +44 (0)1442 2223 12 eller +44 (0)7971 6501 15 Nadim Penser, Personalchef, Anläggninga- och gruvteknik, svensk lokalpress 070 206 4620