Brock kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal

1 feb 2007

Stockholm den 1 februari 2007: Idag presenterar Atlas Copco sin rapport för det fjärde kvartalet 2006 med resultat på rekordnivåer. Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster på kort sikt väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin.

“Atlas Copco presterade oerhört bra under 2006. Våra pågående satsningar på att stärka både marknadsnärvaro och marknadspenetration ger en tydlig avkastning. Vi uppnådde tvåsiffrig tillväxt inom alla regioner även under det fjärde kvartalet och växte organiskt med 21%,”  säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen.     Orderingången för Atlas Copcos kvarvarande verksamhet ökade 16% till MSEK 14 131 (12 145) under det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 21%. Atlas Copco har nu redovisat volymtillväxt 19 kvartal i rad.    Intäkterna steg till MSEK 13 582 (11 982), en organisk tillväxt på 18%. Rörelseresultatet ökade 15% till MSEK 2 464 (2 146), en marginal på 18.1% (17.9). Vinst före skatt blev MSEK 2 382 (2 097) och vinst per aktie SEK 14.74 (3.46) varav SEK 11.90 (1.03) från den avvecklade verksamheten.   Styrelsen för Atlas Copco AB föreslår till årsstämman en utskiftning av kapital till aktieägarna på SEK 44.75 per aktie eller totalt SEK 27 miljarder.   “Den mycket goda lönsamheten, vinsten från försäljningen av maskinuthyrnings­verksamheten och en lägre operativ risk än tidigare, ger stöd för en betydande utskiftning av kapital. Samtidig behåller vi tillräcklig finansiell styrka för att fortsätta vår ambitiösa tillväxtstrategi.” För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, Investor Relations Manager +46 (0)8 743 8291 eller +46 (0)70 518 8291 Annika Berglund, Senior Vice President Corporate Communications +46 (0)8 743 8070 eller +46 (0)70 322 8070