Atlas Copcos presentation av kvartalsrapport den 1 februari

18 jan 2007

Stockholm den 18 januari 2007: Atlas Copcos fjärde kvartalsrapport publiceras cirka kl 13.00 den 1 februari. En kombinerad presentation och telefonkonferens, på engelska, hålls torsdagen den 1 februari kl 15.30.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.    Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef och Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av frågor och svar.    Telefonkonferensen kommer även att sändas på Internet i realtid.  Vänligen besök vår hemsida: www.atlascopco.com/irför internetlänk och presentationsmaterial.   För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan senast den 31 januari via e-post till [email protected]. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.   Vänligen ring in till telefonkonferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar i rätt tid.Ring in på +44 (0)20 7806 1966 Reprisnummer +44 (0)20 7806 1970 Kod 1478881#Reprisen finns tillgänglig t.o.m. den 5 februari.   Välkomna!   Mattias Olsson Chef InvesterarrelationerFör ytterligare information kontakta:Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 e-post: [email protected]