Brock kommenterar Atlas Copcos andra kvartal

17 jul 2006

Stockholm den 17 juli 2006: Atlas Copco presenterade idag ännu ett kvartal med resultat på rekordnivåer. ”Alla affärsområden har förbättrat försäljningen, vinsterna och marginalerna,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. “Efterfrågan har varit gynnsam och vi tror att den stannar på nuvarande höga nivåer för de flesta kundsegment under de kommande månaderna.

Processen att avyttra den maskinuthyrningsverksamhet som är fokuserad på entreprenadutrustning – affärsområdet Maskinuthyrning – fortsätter och Atlas Copco beräknar att teckna avtal under det tredje kvartalet. Orderingången för Atlas Copco-gruppen*) ökade med 19% till MSEK 16 526 (13 838) under det andra kvartalet, en volymökning på 13% för jämförbara enheter. Faktureringen uppgick till MSEK 15 408 (13 062). Rörelseresultatet steg 41% till MSEK 3 163 (2 241), en marginal på 20.5% (17.2). Resultat före skatt ökade 35% till MSEK 2 926 (2 170).  Atlas Copco har nyligen annonserat förvärv av amerikanska BeaconMedaes, som erbjuder lösningar för medicinsk luft, och italienska ABAC, en ledande tillverkare av kolvkompressorer. ”Förvärvet av BeaconMedaes ger Atlas Copco tillträde till den lönsamma och växande sektorn för hälso- och sjukvårdsutrustning medan förvärvet av ABAC i hög grad kompletterar Atlas Copcos produktportfölj och flervarumärkesstrategi.”  Samtidigt med förvärven investerar Atlas Copco kontinuerligt i den befintliga verksamheten. Gruppen har nyligen öppnat två nya fabriker i Kina, en för kompressorer och en för borriggar, och står i begrepp att genomföra betydande investeringar i sina produktionsenheter för hydraulhammare och för kompressorer.   *) Redovisningen av den kvarvarande verksamheten återfinns i Atlas Copcos rapport för det andra kvartalet. För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer än 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com.