Brock kommenterar Atlas Copcos resultat för första kvartalet 2006

27 apr 2006

Stockholm den 27 april 2006: Idag rapporterade Atlas Copco ett första kvartal med försäljning och vinst på rekordnivåer. ”Alla affärsområden har uppnått starka resultat i alla geografiska regioner och i samtliga kundsegment, i princip utan undantag,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. 

”Det är en verklig bedrift att ovanpå en redan mycket lönsam verksamhet kunna öka rörelseresultatet med ytterligare 63%.”  Orderingången för Atlas Copco-gruppen totalt steg 39% till MSEK 16 614 (11 990) under det första kvartalet, en ökning med 22% i volym för jämförbara enheter. Faktureringen uppgick till MSEK 14 863 (11 168), upp 17% i volym. Rörelseresultatet blev MSEK 2 771 (1 695), en marginal på 18.6% (15.2). Vinst före skatt förbättrades 52% till MSEK 2 606 (1 709). Under 2005 ökade Atlas Copco sin investering i såväl forskning och utveckling som produktutveckling. Denna trend fortsätter under 2006. ”Vi påskyndar introduktionen av nya produkter och den ökade marknadsnärvaron och penetrationen genom fler fötter på språng ger tydliga resultat.”  Efterfrågan på kort sikt för Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande höga nivå från alla viktiga kundsegment. ”Bygg- och anläggningsindustrin, bland andra, utvecklas väl, vilket gagnar vårt sortiment av entreprenadverktyg, ovanjordsriggar, portabla kompressorer och maskinuthyrning.” Processen att avyttra den del av affärsområdet Maskinuthyrning som är fokuserad på entreprenadutrustning löper enligt plan.För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com.