Atlas Copcos teknikpris till utveckling av innovativa monteringsverktyg

28 mar 2006

Stockholm, 28 mars 2006: Karl Brodin, chef för Application Center Asia, inom divisionen Atlas Copco Tooltec, är 2006 års vinnare av Atlas Copcos prestigefyllda John Munck-pris. Brodin var drivkraften bakom utvecklingen av en ny serie monteringsverktyg till nytta för bilindustrin och övrig industri. Han bidrog också i hög grad vid lanseringen av produkterna och gav dem en bra start på marknaden.

John Munck-priset belönar framstående innovativt tekniskt tänkande som resulterar i produkter med erkänd kommersiell framgång.    Karl Brodins arbete var inriktat på ett nytt sortiment av Tensor monteringsverktyg, som i huvudsak används i fordonsindustrin, men som också har många användningsområden inom flygindustrin och övrig industri. Verktygens högre hastighet ökar produktiviteten och deras lägre vikt ger bättre ergonomi. Livslängden har förlängts och kvalitetsprocessen och pålitligheten har förbättrats. Kundfördelarna har lett till kommersiell framgång med högre försäljningsvolym och lönsamhetsnivå.    Fredrik Möller, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik säger: ”Karl Brodin har varit den drivande kraften i projektet sedan starten och har med entusiasm och hårt arbete övervunnit en rad tekniska problem och lett sin grupp till framgång.”   John Munck var en av Atlas Copcos mest framgångsrika ingenjörer. Han arbetade som teknisk direktör i koncernen men också på andra positioner inom Atlas Copco mellan 1930 och 1970. John Munck-priset delas ut varje år till en produktutvecklare eller designer, eller till en grupp, för enastående bidrag till den totala kvaliteten i en Atlas Copco-produkt. Priset kommer att överlämnas vid Gruppens årsstämma i Stockholm den 27 april 2006.För ytterligare information kontakta: Fredrik Möller, affärsområdeschef Industriteknik 08 743 95 92 eller 070 555 95 92  Joanna Canton, Presschef +44 (0) 1442 222 312 eller (0) 7971 650 115Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på 53 miljarder kronor. Mer fakta finns på www.atlascopco.com.